Obstetrícia i Ginecologia

|Text alternatiu|

“L'accés al pacient i la proximitat amb l'adjunt són alguns dels punts forts a tenir en compte a l’hora d’escollir el nostre centre”

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari de Vic imparteix docència des de l'any 2007 (quan va rebre la primera acreditació). El 2014 es va reacreditar en Unitat Docent Multiprofessional d'Obstetrícia i Ginecologia (forma LLIR des de 2004 i MIR des de 2007).

En aquests 10 anys, s'hi han format 5 residents i, actualment, n'hi ha 2 més en formació.

El Servei forma part de la Unitat d'Atenció a la Dona i l’Infant juntament amb Pediatria i col·labora en la Unitat de Patologia Mamària conjuntament amb el Servei de Cirurgia General.

El Servei

  • Recursos assistencials
  • A l'ala d'atenció obstètrica de l’Hospital Universitari de Vic, inaugurada a finals de 2014, hi ha cinc sales de dilatació i part, una zona per a visites obstètriques programades, zona d'atenció d'urgències i planta d'hospitalització. Es comparteixen els quiròfans generals de l'Hospital tant per a l'activitat quirúrgica urgent com programada.

    Les Consultes Externes, histeroscòpies ambulatòries, diagnòstic prenatal i ecografies estan ubicades a la Clínica de Vic.

Què fan els nostres residents?

L'atenció urgent a la patologia ginecològica i obstètrica s'atèn les 24 hores del dia amb un adjunt de guàrdia, un equip de dues o tres llevadores (depenent del torn) i/o un professional en formació dels que en aquell moment estigui rotant per la unitat (MIR de Ginecologia o LLIR).

Els residents de Medicina Familiar i Comunitària també fan guàrdies de Ginecologia i Obstetrícia durant la seva rotació per aquest servei.

A Consultes Externes, tenim agendes de Ginecologia General, Esterilitat i Endocrinologia Ginecològica, Sòl Pèlvic, Patologia Cervical, Oncologia Ginecològica, Patologia Mamària, Obstetrícia General i Obstetrícia d'Alt Risc.

En el camp del diagnòstic prenatal es realitzen proves invasives (biòpsies corials i amniocentesis) i seguiment ecogràfic del primer, segons i tercer trimestre.

En l'àmbit del diagnòstic ginecològic, realitzem ecografies tant vaginals com abdominals i histeroscòpies diagnòstiques de forma ambulatòria.

Activitat docent

  • Diàriament, realitzem una sessió clínica informativa de l'activitat assistencial.

  • Setmanalment, programem sessions de discussió de casos.

  • Quinzenalment, fem sessions formatives o bibliogràfiques. L'itinerari formatiu és orientatiu i adaptable a cada resident.