Psicologia Clínica

|Text alternatiu|

"El resident es forma a tots els dispositius assistencials existents per assolir una formació completa com a psicòleg clínic"

El Consorci Hospitalari de Vic imparteix docència acreditada en Psiquiatria des de l'any 2005 i inicia l’any 2020 la docència acreditada de Psicologia Clínica, completant així la formació en els diferents aspectes existents en Salut Mental.

Què fan els nostres residents?

El resident de Psicologia del CHV rota pels diferents dispositius disponibles al CHV, a més de poder efectuar rotacions externes específiques.

El Servei

El Servei de Psiquiatria i Salut Mental ofereix una atenció integral en Salut Mental a infants, adolescents, adults i gent gran.

 • Recursos assistencials
 • Disposem de tots els dispositius assistencials possibles en Salut Mental. Els nostres recursos assistencials estan formats per:
  • Unitat d’Hospitalització d’Aguts i Subaguts
  • Infanto-Juvenil (Unitat de Referència de Psiquiatria, Hospital de dia i Centre de Salut Mental)
  • Adults (Hospital de Dia i Centre de Salut Mental)
  • Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències
  • Programa de Seguiment Individualitzat
  • Unitat Funcional de Trastorns de l’Espectre Autista
  • Unitat Funcional de Psicosi Incipient
  • Programa de Suport a l’Atenció Primària

Activitat docent

A més de l’activitat en els diferents recursos assistencials, el resident pot participar de projectes d’investigació que s’efectuen al Servei de Salut Mental i de les activitats docents que es porten a terme tant a nivell del CHV com del propi servei.

 • Dimecres (12.30 a 14 hores): Sessions de Servei.
 • Divendres (8.30 a 10 hores): Sessions de Formació.

Tutora

 • Lola Riesco (mdriesco@chv.cat)

La tutora diu…

La resident diu…