Geriatria

|Text alternatiu|

"La nostra trajectòria ens permet ser capdavanters en Geriatria i oferir als nostres residents una visió global especialitzada en l'atenció a la gent gran"

La Geriatria a la comarca d'Osona és un servei territorial en què l'atenció als pacients es realitza per professionals que poden treballar en tres edificis: Hospital Universitari de Vic, Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i Hospital Sant Jaume de Manlleu.

Amb una important trajectòria -des de finals dels anys 80-, el servei està impregnat pels pilars bàsics de la geriatria clàssica, però sempre amb una mirada cap al futur, basant-se en models d'atenció centrada en la persona i atenció integrada amb visió transversal i de territori que permeti que les persones puguin rebre el tractament adequat, en el lloc adequat i en el moment adequat, tenint en compte les seves preferències.

L’any 1996, el servei es va acreditar com a unitat docent.

El Servei

  • L'equip
  • El Servei està format per un equip de professionals de diverses disciplines (infermeria i auxiliars, fisioteràpia/teràpia ocupacional, treball social, psicologia, farmàcia...), que es constitueixen en equips tant en l'àmbit comunitari i residencial, com en hospitals d'atenció intermèdia i en hospitalització d'aguts. A nivell mèdic l'equip està format per un total de 15 professionals.
  • Recursos assistencials
  • Disposem d'equips de PADES i hospitalització domiciliària, centres residencials, Unitat de Cures Pal·liatives, unitats de mitja estada amb pacients en règim de subaguts, post-aguts i convalescència, Consultes Externes amb unitats específiques de Psicogeriatria i avaluació de caigudes, Hospital de Dia, Unitat Clínica de Ferides i Unitat Geriàtrica d'Aguts.

Coneix més a fons el Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i el Ripollès

Què fan els nostres residents?

Els residents de Geriatria atenen un gran nombre de persones amb necessitats geriàtriques a través del desplegament del servei en diversos nivells assistencials, destacant la presència a l'hospital d'aguts, centres d'atenció intermèdia i àmbit domiciliari.

Activitat docent

En els darrers anys s'ha incrementat l'activitat docent per compartir el coneixement i fomentar la millora contínua. En aquest moment hi ha tres blocs d'activitats docents:

  • Dimarts (8 a 9 hores): Sessions mèdiques amb casos clínics, sessions bibliogràfiques, revisions, entre d’altres, a càrrec d’adjunts i residents.
  • Dimecres (15.15 a 16.15 hores): Sessions generals de caràcter multiprofessional i transversal sobre infermeria, fisioteràpia, treball social...
  • Dimecres (el tercer de cada mes): Curs de residents, amb sessions majoritàriament a càrrec dels residents del centre.

En el context de l’acreditació com a Hospital Universitari, estem creixent en temes acadèmics, de recerca i de coneixement.

Tutores

  • Mariona Espaulella Ferrer (mespaulella@chv.cat)
  • Rosa Mª Torres Allepuz (rtorres@hsc.chv.cat)
  • Clàudia Roca Rabionet (croca@hsc.chv.cat)

La resident diu…

La tutora diu…