Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu

|Text alternatiu|

"Les característiques del nostre hospital permeten una formació quirúrgica i assistencial completa, combinant molta assistència i un seguiment personalitzat"

El Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu del CHV té una llarga trajectòria docent amb acreditació per a la formació MIR des de 1998 i disposa de la majoria d'especialitats quirúrgiques, Unitat de Cures Intensives, assistència continuada amb base del SEM i Servei de Diagnòstic per la Imatge amb TAC i Ressonància Magnètica.

El fet de ser Hospital Universitari permet una millor formació teòrica i un incentiu més per garantir una formació actualitzada i per accedir a activitat de recerca. A més, dins la planificació de rotacions externes s'afovereixen les rotacions internacionals, amb residents que s'han format complementàriament en altres països d’Europa, a l'Àfrica o als Estats Units.

Què fan els nostres residents?

Els residents donen assistència a l'Àrea Quirúrgica en intervencions tant de caràcter convencional, com de Cirurgia Ambulatòria (Major i Menor). També atenen pacients en l'àmbit d'hospitalització d'aguts, hospitalització domiciliària i atenció continuada a Urgències.

A Consultes Externes, els residents participen en consultes proctològiques (rectoscòpia i anuscòpia, ecografia endoanal i rectal), consulta de patologia mamària (consulta externa de Cirurgia Plàstica Oncoreparadora de mama), consulta de cures d'infermeria (atenció al pacient osmotitzat, cures de ferides, consulta de fast track de pacient amb patologia colorectal).

Els pacients ingressats en l'àmbit sociosanitari també reben l'atenció dels residents mitjançant el seguiment de la seva evolució.

Coneix més a fons el Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu del CHV

Activitat docent

La docència, la formació continuada i la recerca son alguns dels eixos vertebradors del Servei, que disposa de línies de recerca pròpies.

Sessions clíniques i científiques:

 • Diàriament (8 a 8.15 hores): Sessió d’atenció continuada.
 • Dilluns (14.30 hores): Sessions bibliogràfiques.
 • Dimarts (14 a 14.30 hores): Programació quirúrgica.
 • Dimarts (14.30 hores): Sessions UCI.
 • Dimecres (8.15 hores): Sessions Flash-Resident.
 • Dijous (8.15 a 9 hores): Sessions morbi-mortalitat.
 • Dijous (13 hores): Comitè de tumors digestius.
 • Divendres (8.30 hores): Comitè de tumors gàstrics i HBP.
 • Dilluns (8.30 a 9.15 hores): Comitè de patologia mamària

Es fomenta la formació continuada dins de l’especialitat amb la participació a sessions de la Societat Catalana de Cirurgia i les sessions generals que es fan per a tots els professionals del centre.

Tutor

 • Xavier de Castro Gutiérrez (jdecastro@chv.cat)
 • Noemí Montes Ortega (nmontes@chv.cat)

La resident diu...

El tutor diu...

L’especialitat

La Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu és una disciplina que requereix el coneixement i la responsabilitat de la gestió preoperatòria, operatòria i postoperatòria de pacients amb un ampli espectre de malalties, incloses les que poden requerir tractament no quirúrgic o bé quirúrgic electiu o d'emergència. El maneig quirúrgic requereix habilitat en la presa de decisions complexes: els cirurgians generals han de ser competents en el diagnòstic, així com en el tractament, inclosa la intervenció quirúrgica.