Infermeria en Salut Mental

|Text alternatiu|

L'infermer o infermera rota pels diferents dispositius de Salut Mental del CHV i pot sol·licitar una rotació optativa en un dispositiu extern

El Consorci Hospitalari de Vic imparteix docència acreditada en Psiquiatria des de l'any 2005, en psicologia clínica des de l'any 2020 i, l'any 2021, inicia la docència acreditada d'Infermeria en Salut Mental, completant així la formació en els diferents aspectes existents en Salut Mental.

Què fan els nostres residents?

L'infermer/a resident en Salut Mental del Consorci Hospitalari de Vic rota pels diferents dispositius de Salut Mental del CHV i pot sol·licitar una rotació optativa en un dispositiu extern.

A més, els nostres residents poden completar la seva formació amb activitats que impartim als diferents recursos assistencials, pot participar en projectes d'investigació que s'efectuen al Servei de Salut Mental i en les diverses activitats docents que es porten a terme tant al CHV com al propi servei.

El Servei

El Servei de Psiquiatria i Salut Mental ofereix una atenció integral en Salut Mental a infants, adolescents, adults i gent gran.

 • Recursos assistencials
 • Disposem de tots els dispositius assistencials possibles en Salut Mental. Els nostres recursos assistencials estan formats per:
  • Unitat d’Hospitalització d’Aguts i Subaguts
  • Infanto-Juvenil (Unitat de Referència de Psiquiatria, Hospital de dia i Centre de Salut Mental)
  • Adults (Hospital de Dia i Centre de Salut Mental)
  • Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències
  • Programa de Seguiment Individualitzat
  • Unitat Funcional de Trastorns de l’Espectre Autista
  • Unitat Funcional de Psicosi Incipient
  • Programa de Suport a l’Atenció Primària

Coneix més a fons el Servei de Psiquiatria i Salut Mental

Activitat docent

A més de l'activitat en els diferents recursos assistencials, el resident pot participar de projectes d'investigació que s'efectuen al Servei de Salut Mental i de les activitats docents que es porten a terme tant a nivell del CHV com del propi servei.

 • Dimecres (13 a 14:30 hores): sessions de formació.