Infermeria Obstetricoginecològica

|Text alternatiu|

“L’avantatge de ser pocs especialistes en formació és que cada resident pot veure molts pacients”

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Consorci Hospitalari de Vic forma Llevadores Internes Residents (LLIR) des de l'any 2004. A més, l'any 2014 es va acreditar com a unitat multiprofessional. Durant tot aquests temps, el CHV ha format infermeres de tot Espanya.

El servei

  • Recursos assistencials
  • A l'ala d'atenció obstètrica de l’Hospital Universitari de Vic, inaugurada a finals de 2014, hi ha cinc sales de dilatació i part, una zona per a visites obstètriques programades, zona d'atenció d'urgències i planta d'hospitalització.

    Les Consultes Externes, histeroscòpies ambulatòries, diagnòstic prenatal i ecografies estan ubicades a la Clínica de Vic.

Coneix més a fons el Servei de Ginecologia i Obstetrícia del CHV

Què fan els nostres residents?

L'atenció urgent a la patologia ginecològica i obstètrica s'atèn les 24 hores del dia amb un adjunt de guàrdia, un equip de dues o tres llevadores (depenent del torn) i/o un professional en formació dels que en aquell moment estigui rotant per la unitat (MIR de Ginecologia o LLIR).

Els residents de Medicina Familiar i Comunitària també fan guàrdies de Ginecologia i Obstetrícia durant la seva rotació per aquest servei.

Activitat docent

Les classes teòriques actualment s'imparteixen a Barcelona, a càrrec de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut. En aquest marc, també s'elabora el treball de recerca.

Al Consorci Hospitalari de Vic, es fan les tutories i s'organitzen diferents tallers per avançar necessitats que es requeriran en la pràctica. A cada curs es fan 4 tallers (durant tota la formació LLIR els residents participen en 8) de diferents temàtiques. Els residents, fins i tot, poden participar en la proposta de les temàtiques dels tallers. 

Tutora

  • Lucía de Frutos Cristobal (ldefrutos@chv.cat)
  • Carmen Rivasés Lacruz (crivases@chv.cat)

La resident diu...

El cap de servei diu…

"Un aspecte molt important és la relació del Servei amb les LLIRs. Des del primer dia participen en tota l'activitat del servei i assoleixen amb escreix tots els objectius de l'itinerari formatiu"