Hospital Universitari

El Consorci Hospitalari de Vic és hospital universitari mitjançant el conveni establert amb la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

El conveni entre el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i la Universitat de Vic - Universitat Central de catalunya permet la utilització conjunta de les estructures dels centres hospitalaris i de la universitat per a la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació. 

El reconeixement com a hospital universitari acredita que tots els dispositius assistencials del CHV (Hospital Universitari de Vic, Clínica de Vic, Osona Salut Mental, Hospital Sant Jaume de Manlleu i Residència Aura) i de la FHSC (Hospital de la Santa Creu de Vic i El Nadal) reuneixen els requisits per impartir docència en els graus de Ciències de la Salut de la UVic-UCC: Infermeria, Psicologia, Treball social, Fisioteràpia, Teràpia ocupacional i Nutrició humana i dietètica.

Acreditació per a la formació mèdica

El Consorci Hospitalari de Vic va rebre l'acreditació per a la formació mèdica de postgrau pel Ministeri d'Educació i Ciència al juliol de 1989. Des d'aleshores, ha anat augmentant la seva activitat docent en la formació de postgrau. El departament ha tingut diverses auditories docents per part del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, que han avaluat diferents aspectes de la docència. L'any 2003, l'hospital va tenir una auditoria general, amb un resultat satisfactori, aconseguint la màxima acreditació per tres anys. L'any 2010, es va sotmetre a una altra auditoria, amb un informe final molt favorable.

Les especialitats per a les quals tenim la docència acreditada són: