Contacte

Informació de contacte:

Direcció de Transferència de Coneixement
Directora: Núria Roger Casals
Cap d'Estudis: Susanna Vilaseca (svilaseca@chv.cat)

Dades de contacte
Secretària de Docència
Montse Torres
Tel.: 93.702.77.16
docencia(ELIMINAR)@chv.cat

* Els camps són obligatoris

Vols informació sobre la formació sanitària especialitzada al Consorci Hospitalari de Vic?

De quina especialitat vols informar-te?