El Consorci

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) som una institució pública que ofereix serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari i de salut mental. Ubicat a la ciutat de Vic, província de Barcelona, és el centre hospitalari assistencial de referència de la comarca d'Osona, amb una àrea d'influència d'aproximadament 162.499 habitants.

Consulta la cartera de serveis

Els nostres centres

Com a part de la Xarxa d'Hospitals d'Utilització Pública (XHUP) de Catalunya, gestionem quatre centres situats a Vic (3) i Manlleu (1):


Hospital Universitari de Vic, referent en atenció pública.


Clínica de Vic, referent en atenció privada.


Osona Salut Mental
, referent en atenció en salut mental.


Hospital Sant Jaume de Manlleu, referent en atenció intermèdia i dependència.