Places de formació sanitària especialitzada (FSE)

Places acreditades i places ofertades 2022/23

Especialitats Places
acreditades
OFERTA
2022/23
Anàlisis Clíniques (via FIR) 1 1
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 1
Obstetrícia i Ginecologia 1 1
Geriatria 3 3
Medicina Interna 2 2
Pediatria 1 1
Psiquiatria 1 1
Psicologia Clínica 1 1
Infermeria obstetricoginecològica (llevadora) 3 3
Infermeria en Salut Mental 1 1
Infermeria Geriàtrica 3 3
Infermeria Pediàtrica 1 0
TOTAL 20 19

Dates clau de la convocatòria 2022-2023

  - Examen MIR, IIR, PIR i FIR: dissabte 21 de gener de 2023.

  - Incorporació a les places MIR, LLIR, IIR, PIR i FIR: 22 i 23 dmaig de 2023.

Residents actuals del CHV per any d'especialitat

Especialitat R1 R2 R3 R4 R5
Anàlisis Clíniques (via FIR) 1 - - -  
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1 1 2 -
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 1 1 0 1
Obstetrícia i Ginecologia 1 0 1 0  
Geriatria 3 3 2 2  
Medicina Interna 2 1 1 1 2
Psiquiatria 1 1 1 1  
Pediatria 1 - - -  
Medicina Familiar i Comunitària 3 9 10 10  
Psicologia Clínica 1 1 1 -  
Infermeria Obstetricoginecològica (llevadora) 3 3      
Infermeria Familiar i Comunitària 4 4      
Infermeria de Salut Mental  1 -      
Infermeria Geriàtrica 1 -      
Infermeria Pediàtrica - -      
Total 24 24 18 16 3
TOTAL residents 85