Places de formació sanitària especialitzada (FSE)

Places acreditades i places ofertades 2023/24

Especialitats Places
acreditades
OFERTA
2023/24
Anestesiologia i Reanimació 1 1
Anàlisis Clíniques (via FIR) 1 1
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2 1
Obstetrícia i Ginecologia 1 1
Geriatria 3 3
Medicina Interna 2 2
Pediatria 1 1
Psiquiatria 2 2
Psicologia Clínica 2 2
Infermeria obstetricoginecològica (llevadora) 3 3
Infermeria en Salut Mental 2 2
Infermeria Geriàtrica 3 3
Infermeria Pediàtrica 1 0
TOTAL 25 23

Dates clau de la convocatòria 2023-2024

  - Examen MIR, IIR, PIR i FIR: dissabte 20 de gener de 2024.

  - Incorporació a les places MIR, LLIR, IIR, PIR i FIR: 6 i 7 de maig de 2024.

Tràmits administratius

- Documentació per a la incorporació

- Fitxa de dades personals

- Domiciliació bancària

Residents actuals del CHV per any d'especialitat

Especialitat R1 R2 R3 R4 R5
Anàlisis Clíniques (via FIR) 1 1 - -  
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1 1 1 2
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 1 1 1 0
Obstetrícia i Ginecologia 1 1 0 1  
Geriatria 3 3 3 2  
Medicina Interna 2 2 1 1 1
Pediatria 1 1 - -  
Psiquiatria 1 1 1 1  
Psicologia Clínica 1 1 1 1  
Infermeria Obstetricoginecològica (llevadora) 3 3      
Infermeria Pediàtrica - -      
Infermeria de Salut Mental  1 1      
Infermeria Geriàtrica 0 1      
Medicina Familiar i Comunitària 1 2 7 10  
Infermeria Familiar i Comunitària 2 4      
Total 19 23 15 18 3
TOTAL residents 78