Places de formació sanitària especialitzada (FSE)

Places acreditades i places ofertades 2020/21

Especialitats Places
acreditades
OFERTA
2020/21
Anàlisis Clíniques 1 0
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 1
Obstetrícia i Ginecologia 1 0
Geriatria 3 3
Medicina Interna 2 2
Psiquiatria 1 1
Psicologia Clínica 1 1
Infermeria obstetricoginecològica (llevadora) 3 3
Infermeria en Salut Mental 1 1
Infermeria Geriàtrica 3 2
TOTAL 18 15

Dates clau de la convocatòria 2020-2021

  - ExAmen MIR, IIR i PIR: Dissabte 27 de març de 2021.

  - Incorporació a les places MIR, LLIR, IIR i PIR: 15/16 de juliol de 2021.

Residents actuals del CHV per any d'especialitat

Especialitat R1 R2 R3 R4 R5
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1 1 1 0
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 0 1 1 0
Obstetrícia i Ginecologia 1 0 1 0  
Geriatria 2 2 2 1  
Medicina Interna 1 1 2 1 1
Psiquiatria 1 1 1 1  
Medicina Familiar i Comunitària 10 10 11 9  
Psicologia Clínica 1 - - -  
Infermeria Obstetricoginecològica (llevadora) 2 2      
Infermeria en Atenció Familiar i Comunitària 3 2      
Infermeria en Salut Mental (novetat 2021) - -      
Infermeria Geriàtrica (novetat 2021) - -      
Total 23 19 19 14 1
TOTAL residents 76