Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Qui són les noves tutores d’Infermeria geriàtrica i de Salut Mental?

Mireia López Casas i Núria Dalmau Paniagua són les noves tutores d'Infermeria geriàtrica, mentre que Judit Pons Baños farà de tutora de l'especialitat d'Infermeria en Salut Mental. Ambdues especialitats han estrenat recentment una pàgina pròpia al portal Residents.Vic on hi trobareu tota la informació sobre el programa formatiu a Osona.

Experiència en l'atenció integral al pacient geriàtric

La Mireia López és infermera especialista en Geriatria i compta amb gairebé dues dècades d'experiència als diversos recursos assistencials de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. Des que s'hi va incorporar l'any 2002, ha passat per la Unitat de Psicogeriatria, l'Hospital de dia i la Residència Aura, i actualment és una de les coordinadores del torn de nit a la Unitat de Convalescència del centre.

Afronta aquest nou repte amb il·lusió, motivació i responsabilitat amb el propòsit d'acompanyar i ajudar les residents a adquirir les capacitats necessàries per la seva tasca futura com a especialistes en Geriatria.

La Núria Dalmau desenvolupa la seva activitat com a infermera a Vic des de l'any 1992, primer a l'Hospital General de Vic (actual Hospital Universitari de Vic) i després a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, on des de fa gairebé vint anys ha assumit diverses tasques d'atenció assistencial, docència i coordinació. És especialista en Infermeria Geriàtrica i compta amb experiència en el maneig de demències i amb formació tant en aquest àmbit com en envelliment actiu i cures pal·liatives.

Per a Dalmau, aquesta nova etapa li permet transmetre a les noves generacions el coneixement i experiències adquirides durant aquests anys com a culminació d'una vida professional centrada en la Infermeria geriàtrica.

Mirada àmplia a l'atenció infermera en Salut Mental

La Judit Pons és especialista en Salut Mental des del 2010, si bé ja fa dinou anys que va iniciar la seva relació laboral al CHV. És infermera al Servei de Psiquiatria i Salut Mental, on destaca la seva tasca com a infermera referent dels diferents programes d'atenció a la conducta suïcida i del Pla de Serveis Individualitzats (PSI).

Pons compta amb experiència docent des del curs 2008/2009 com a professora col·laboradora de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC i realitza formació sobre la prevenció de la conducta suïcida a diferents col·lectius i grups professionals.

Noves pàgines per a les especialitats

Si aquest any inicies la teva formació sanitària especialitzada com a infermera, et convidem a conèixer les noves pàgines de les especialitats d'Infermeria geriàtrica i Infermeria en Salut Mental que hem incorporat al portal de residents.

Als nous apartats, hi trobaràs informació sobre els recursos assistencials pels quals passaràs durant la teva residència i també quin és el nostre model docent, amb el qual et formaràs de forma individualitzada.

A l'apartat 'Especialitats' també trobaràs informació sobre les especialitats d'Infermeria Obstetricoginecològica (llevadores) i Infermeria Familiar i Comunitària al CHV.