Infermeria Familiar i Comunitària

|Text alternatiu|

"L'Hospital Universitari de Vic té les dimensions i el volum de treball adequat per a una formació polivalent, completa i de qualitat en l’exercici de la Infermeria Familiar i Comunitària"

El Consorci Hospitalari de Vic col·labora amb les unitats docents multiprofessionals de l’ICS Catalunya Central (des del 1990) i d’ACEBA (2005), per a la formació de metges i infermeres especialistes en Atenció Familiar i Comunitària. Amb el bagatge dels molts professionals que han escollit Vic al llarg d’aquestes tres dècades, l'estructura de les rotacions ha anat adaptant-se a les necessitats formatives i a les noves directrius del Ministeri de Sanitat.

Què fan els nostres residents?

El resident d’IFiC rota per diferents serveis de l'Hospital Universitari de Vic, esdevenint un membre més dels equips durant la seva estada. Les dimensions del nostre centre permeten fer rotacions no massificades i oferir al resident una relació directa i propera amb tots els professionals.

Durant tots els anys de formació, les persones que es formen amb nosaltres com a infermeres d’Atenció Familiar i Comunitària combinen el treball a cada servei amb atenció continuada a Urgències de l'Hospital i adquireixen responsabilitats en aquest àmbit de forma progressiva.

La tutora hospitalària d’IFiC vetlla pel correcte desenvolupament del programa de rotacions de cada resident.

L’especialitat

  • Recursos assistencials
  • Posem a l’abast de la formació especialitzada sanitària dels residents els recursos assistencials de l’Hospital Universitari de Vic, Osona Salut Mental, l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i la base pròpia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
  • Àrees d’activitat
  • Durant la seva residència, les infermeres d’IFiC passen per les plantes d'Hospitalització de l'Hospital Universitari de Vic, l’Hospital Sant Jaume de Manlleu i l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, les diverses Consultes Externes de les especialitats incloses dins del programa de rotacions dels especialistes en formació, la Unitat de Nefrologia-Hemodiàlisi i la Unitat d'Hipertensió Arterial i el Servei d'urgències de Medicina, Cirurgia i Traumatologia, Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia i Salut Mental, a més de la sala de parts de l’Hospital Universitari de Vic. Els residents també tenen la possibilitat de fer rotacions optatives a valorar segons els seus interessos individuals.

Activitat docent

En els darrers anys s'ha incrementat l'activitat docent per compartir el coneixement i fomentar la millora contínua. En aquest moment hi ha dos blocs d'activitats docents:

  • Assistència a les sessions i activitat docent del servei pel qual s’està rotant.
  • Sessions generals del CHV tots els dijous, des d’octubre fins al juny.

Coordinadora hospitalària

  • Mireia Morera Vivet (mmorera@chv.cat)

La coordinadora hospitalària diu:

"Oferim al resident una atenció personalitzada i optimitzem la seva estada gràcies al treball en equip i la bona coordinació entre l’equip docent d’Atenció Primària i l’equip docent hospitalari"