Places de formació sanitària especialitzada (FSE)

Places acreditades i places ofertades 2021/22

Especialitats Places
acreditades
OFERTA
2021/22
Anàlisis Clíniques (via FIR) 1 1
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 1
Obstetrícia i Ginecologia 1 1
Geriatria 3 3
Medicina Interna 2 2
Pediatria 1 1
Psiquiatria 1 1
Psicologia Clínica 1 1
Infermeria obstetricoginecològica (llevadora) 3 3
Infermeria en Salut Mental 1 1
Infermeria Geriàtrica 3 3
Infermeria Pediàtrica 1 0
TOTAL 20 19

Dates clau de la convocatòria 2021-2022

  - Examen MIR, IIR, PIR i FIR: Dissabte 29 de gener de 2022.

  - Incorporació a les places MIR, LLIR, IIR, PIR i FIR: 30 i 31 de maig de 2022.

Residents actuals del CHV per any d'especialitat

Especialitat R1 R2 R3 R4 R5
Anàlisis Clíniques (via FIR) - - - -  
Cirurgia General i Aparell Digestiu 1 1 2 0 1
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 1 0 1 1
Obstetrícia i Ginecologia 0 1 0 1  
Geriatria 3 2 2 2  
Medicina Interna 2 1 1 2 1
Psiquiatria 1 1 1 1  
Pediatria - - - -  
Medicina Familiar i Comunitària 12 10 10 9  
Psicologia Clínica 1 1 - -  
Infermeria Obstetricoginecològica (llevadora) 3 2      
Infermeria Familiar i Comunitària 4 3      
Infermeria de Salut Mental  - -      
Infermeria Geriàtrica - -      
Infermeria Pediàtrica - -      
Total 28 23 16 16 3
TOTAL residents 86