Infermeria Obstetricoginecològica

|Text alternatiu|

“L’avantatge de ser pocs especialistes en formació és que cada resident pot veure molts pacients”

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Consorci Hospitalari de Vic forma Llevadores Internes Residents (LLIR) des de l'any 2004. A més, l'any 2014 es va acreditar com a unitat multiprofessional. Durant tot aquests temps, el CHV ha format infermeres de tot Espanya.

El servei

  • Recursos assistencials
  • A l'ala d'atenció obstètrica de l’Hospital Universitari de Vic, inaugurada a finals de 2014, hi ha cinc sales de dilatació i part, una zona per a visites obstètriques programades, zona d'atenció d'urgències i planta d'hospitalització.

    Les Consultes Externes, histeroscòpies ambulatòries, diagnòstic prenatal i ecografies estan ubicades a la Clínica de Vic.

  • Activitat assistencial
  • Atenem una mitjana de 1.200 parts anuals.

Què fan els nostres residents?

L'atenció urgent a la patologia ginecològica i obstètrica s'atèn les 24 hores del dia amb un adjunt de guàrdia, un equip de dues o tres llevadores (depenent del torn) i/o un professional en formació dels que en aquell moment estigui rotant per la unitat (MIR de Ginecologia o LLIR).

Els residents de Medicina Familiar i Comunitària també fan guàrdies de Ginecologia i Obstetrícia durant la seva rotació per aquest servei.

Activitat docent

Les classes teòriques actualment s'imparteixen a Barcelona, a càrrec de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut. En aquest marc, també s'elabora el treball de recerca.

Al Consorci Hospitalari de Vic, es fan les tutories i s'organitzen diferents tallers per avançar necessitats que es requeriran en la pràctica. A cada curs es fan 4 tallers (durant tota la formació LLIR els residents participen en 8) de diferents temàtiques. Els residents, fins i tot, poden participar en la proposta de les temàtiques dels tallers. 

Tutora

  • Lucía de Frutos i Ruth Marchena

La resident diu...

El cap de servei diu…

"Un aspecte molt important és la relació del Servei amb les LLIRs. Des del primer dia participen en tota l'activitat del servei i assoleixen amb escreix tots els objectius de l'itinerari formatiu"