Avís legal i política de privacitat

Protecció de dades personals

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades que ens faciliteu a través d'aquesta web, ja sigui mitjançant l'enviament de formularis o de l'alta a serveis en línia, passaran a formar part d'un fitxer propi del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) amb l'única finalitat d'oferir-vos de manera adequada els serveis que hagueu sol·licitat.

Així mateix, us informem que aquestes dades podran ser cedides, per a la mateixa finalitat, a les següents entitats que participen o que estan participades pel CHV: Fundació d'Osona per a la Recerca i la Formació Sanitàries, Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i Serveis Auxiliars a la Sanitat, AIE.

Per a qualsevol aclariment i/o per exercir els drets d'oposició, accés, rectificació o cancel·lació en l'àmbit reconegut per la LOPD, així com en el Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals, al qual aquesta entitat està adherida, podeu adreçar una sol·licitud per escrit a:

Normes d'ús i propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els seus continguts -incloent textos, imatges, vídeos i arxius- són propietat del Consorci Hospitalari de Vic, d'entitats amb les que el CHV hi té vinculació o de tercers que n'han autoritzat el seu ús.

L'accés a aquesta web està subjecte a les condicions següents:

Continguts i autoria

Aquesta web corporativa té per objectiu donar a conèixer els serveis que presta i les activitats que realitza el CHV. El CHV es reserva el dret a realitzar, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol modificació dels continguts i presentació del seu lloc web i les seves pàgines.

La informació continguda en aquesta web és de caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix el consell mèdic professional. El CHV no assumeix cap responsabilitat sobre l'ús inadequat dels continguts del web.

El Servei de Comunicació és l'encarregat de coordinar el desenvolupament, disseny i continguts de la web corporativa del CHV, d'acord amb els responsables que cada Direcció i Servei té assignats per a la gestió i actualització de les seves respectives pàgines i apartats. Així mateix, el Servei de Comunicació assessora l'elaboració, presentació i estructura dels continguts, a fi de garantir la seva adequació, qualitat i facilitat d'accés i de comprensió per part dels usuaris.

Totes les indicacions assistencials i de salut que apareixen en aquesta web han estat proporcionades per professionals de la salut especialitzats i qualificats.

Finançament i publicitat

El Consorci Hospitalari de Vic elabora i gestiona la seva web corporativa únicament amb recursos propis, sense comptar amb cap tipus de finançament extern ni publicitat. Els enllaços a sistemes externs al CHV que conté aquesta web són seleccionats amb l'única finalitat ampliar o completar la informació que es proporciona a l'usuari, i en cap cas impliquen un acord de promoció o retribució amb tercers.