Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Meritxell Feliu: "Per ser un bon metge, has de passar per un hospital com el de Vic"

Nascuda a Andorra i resident a Barberà del Vallès, la Dra. Meritxell Feliu va començar la formació sanitària especialitzada al Consorci Hospitalari de Vic l'any 2012, després de finalitzar els estudis de Grau a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, és R5 de Medicina i coordinadora de les guàrdies dels residents. Està previst que acabi l'especialització el 2018.

Meritxell Feliu, R Gran de Medicina al Consorci Hospitalari de Vic
Meritxell Feliu, R Gran de Medicina al Consorci Hospitalari de Vic

- Perquè vas escollir l'Hospital Universitari de Vic per a formar-te com a especialista en Medicina Interna?

Vaig venir a la jornada de portes obertes i em va agradar molt. Estic contenta d'haver pres aquesta decisió. Considero que el fet que no sigui un hospital de tercer nivell ni d'alta especialització té múltiples avantatges per a la formació: d'una banda, pots tenir molt contacte amb tots els professionals i, de l'altra, en aquest centre la Medicina Interna hi té un paper clau. Veus al pacient des del principi, no es dilueix, te'l fas teu i pots fer-li una valoració integral. Per ser un bon metge, crec que has de passar per un hospital com el de Vic.

- Són els avantatges de formar-te en una especialitat generalista....

Exacte. De fet, els pacients no són un pulmó, no són un ronyó, sinó que són un tot. Se'ls ha de fer una valoració integral, determinar el seu estat basal i això és el que a mi m'agrada. A més, al ser un hospital de "mida mitjana", els residents poden participar amb moltes més coses.

- Ara que ja estàs acabant, què t'emportes del teu pas pel CHV?

M'he adonat que la Medicina Interna és la base de la professió i que és una especialitat dura i que requereix sacrifici (sobretot les guàrdies) però que val molt la pena. Has d'estudiar molt perquè tractes el pacient de forma holística i això fa que adquireixis una molt bona base de coneixements.

- Quan eres R4, vas quedar-te embarassada i vas estar un temps de baixa de maternitat. Un fet que, de ben segur, ha marcat la teva residència?

I tant, el fet de ser mare m'ha aportat moltíssim com a persona però també m'ha enriquit molt a nivell professional: valores les coses d'una altra manera, relativitzes més i guanyes maduresa.

- Ets una de les residents més veteranes, quin és el teu paper aquí?

Al ser pocs residents, formem tots un equip. Quan arriben els R1, els ajudem a integrar-se i els expliquem com funcionen les guàrdies, com s'organitzen les rotacions, etc.

- Quin és el principal acompanyament que necessiten els residents quan arriben?

Sobretot, orientar-se en l'organització, conèixer l'organigrama, el funcionament general de la institució.. però aquest acompanyament el fem entre tots els residents, som una pinya.