Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

“Les nostres dimensions donen al MIR de Cirurgia Ortopèdica experiència en tot tipus de patologies”

El tutor de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del CHV, el Dr. Francesc Díaz Escriu, destaca els avantatges de triar l'especialitat quirúrgica a casa nostra i les competències que adquireixen els residents en els cinc anys que passen a l'Hospital Universitari de Vic, durant els quals acumulen un elevat volum de treball i experiència.

El CHV té la docència acreditada per a l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia des de l'any 2006. Durant els cinc anys que dura la residència, els especialistes en formació participen en el diagnòstic, estudi i tractament de les lesions de l'aparell locomotor, ja siguin de caire traumàtic o degeneratiu. 

Els especialistes en formació d'aquesta especialitat donen assistència a totes les àrees de l'hospital on Traumatologia té un paper preponderant: a l'Àrea Quirúrgica en intervencions tant de caràcter convencional com de Cirurgia Ambulatòria (Major i Menor), a hospitalització d'aguts, a atenció continuada a Urgències i a Consultes Externes.

Segons el tutor de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Francesc Díaz Escriu, l'Hospital Universitari de Vic "és un hospital essencialment assistencial i això comporta que els residents treballen molt i adquireixen experiència i coneixements, fet que serà la base per defensar-se en el futur". En el següent vídeo, el tutor ens explica els aspectes més destacats de la formació sanitària especialitzada al CHV.