Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

|Text alternatiu|

"El fet de ser un hospital essencialment assistencial comporta al resident treballar molt i adquirir molta experiència i així construir una base sòlida per poder-se defensar en el futur"

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del CHV té una trajectòria docent amb acreditació per a la formació MIR des de 2006.

Els residents participen en el diagnòstic, estudi i tractament de les lesions de l’aparell locomotor, ja siguin de caire traumàtic o degeneratiu. Els especialistes en formació donen assistència a totes les àrees de l’hospital on Traumatologia té un paper preponderant: a l'Àrea Quirúrgica en intervencions tant de caràcter convencional, com de Cirurgia Ambulatòria (Major i Menor), a hospitalització d'aguts, a atenció continuada a Urgències i a Consultes Externes.

Coneix més a fons el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Tutor

  • Estel·la Trias Puertolas (etriasp@cvh.cat)

La resident diu:

El tutor diu: