Psiquiatria

|Text alternatiu|

"Intentem quedar-nos els residents que formem perquè tenim el convenciment que formem bé"

El Consorci Hospitalari de Vic imparteix docència acreditada en Psiquiatria des de l'any 2005.

Què fan els nostres residents?

El resident de Psiquiatria del CHV rota pels diferents dispositius disponibles a més d'efectuar les rotacions corresponents a Medicina Interna i Neurologia i les rotacions externes específiques.

La tutorització de l'etapa s'efectua a través de dues tutores i dels responsables de rotació, que formen part d'una plantilla que inclou 15 psiquiatres i 16 psicòlegs.

El Servei

El Servei de Psiquiatria i Salut Mental ofereix una atenció integral en Salut Mental a infants, adolescents, adults i gent gran.

 • Recursos assistencials
 • Disposem de tots els dispositius assistencials possibles de Salut Mental, a excepció de l’Atenció Domiciliària. Els nostres recursos assistencials estan formats per:
  • Unitat d’Hospitalització d’Aguts i Subaguts
  • Infanto-Juvenil (Unitat de Referència de Psiquiatria, Hospital de dia i Centre de Salut Mental)
  • Adults (Hospital de Dia i Centre de Salut Mental)
  • Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències
  • Programa de Seguiment Individualitzat
  • Unitat Funcional de Trastorns de l’Espectre Autista
  • Unitat Funcional de Psicosi Incipient
  • Programa de Suport a l’Atenció Primària
 • Activitat assistencial
 • Durant l'any 2018 s'han efectuat 45.833 visites a Osona Salut Mental, incloent visites de Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i CADO (toxicomanies). A més s'ha procedit a donar 349 altes a la Unitat d'Aguts / Subaguts, 26 altes d'Unitat d'Hospitalització d'Infants i Adolescents (URPI), 93 altes d'Hospital de dia d'adults i 46 de l'Hospital de dia Infantil i Juvenil.

Activitat docent

 • Dimecres (12.30 a 14 hores): Sessions de Servei.
 • Divendres (8.30 a 10 hores): Sessions de Formació.

Tutores

 • M. José Álvarez Alonso (mjalvarez@chv.cat)
 • Montse Coll Negre (mcolln@chv.cat)

La resident diu:

El cap de servei diu: