Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

|Text alternatiu|

Som un servei jove i dinàmic que genera oportunitats per créixer professionalment i innovar. Som líders en la implementació de la Simulació com a eina de formació a la Unitat Docent del CHV

Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor som un servei transversal i polivalent especialitzat en atendre amb la màxima seguretat el pacient mèdic i, sobretot, el pacient quirúrgic.

Som un equip de persones jove, dinàmic i en constant procés de formació continuada.

El Servei compta amb una llarga trajectòria en la formació de residents MIR d'altres especialitats (Medicina Interna, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Obstetrícia i Ginecologia, i Medicina Familiar i Comunitària), principalment en el maneig del dolor i la via aèria, tant en format curs-taller com en format rotacions.

Els principals objectius del Servei són els següents:

 • Garantir la realització de totes les intervencions , tant urgents com programades, i de totes les altres tècniques que necessitin la col·laboració de l'anestesiòleg per millorar el confort dels pacients i augmentar l'eficàcia del procediment.
 • Controlar la recuperació post anestèsica de tots els pacients en els seus diversos graus de complexitat
 • Garantir el control del dolor durant l'atenció obstètrica
 • Garantir el tractament del dolor agut i crònic
 • Oferir sempre una atenció de qualitat i seguretat al pacient amb la màxima implicació dels professionals.

Coneix més a fons el Servei de Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor del CHV

Recursos assistencials

 • El Servei d'Anestesiologia i Reanimació realitza la seva activitat anestèsica a l'Àrea Quirúrgica del Consorci Hospitalari de Vic, que consta de 10 quiròfans, repartits en dos Blocs Quirúrgics. Ofereix atenció a les dues unitats de recuperació post anestèsica  (URPA) dels dos blocs quirúrgics. També disposem d'una Àrea de Reanimació on derivem els pacients que requereixen cures intensives postoperatòries. Tots aquells procediments mèdics o diagnòstics invasius (endoscòpies digestives, broncoscòpies, TECS, histeroscòpies, marcapassos, entre d'altres) que requereixen la nostra col·laboració per la sedació o la realització tècnica amb seguretat, es  realitzen a l'Àrea d'Intervencionisme, on formem part d'un equip multidisciplinari de professionals, des de nosaltres els anestesiòlegs, passant per les infermeres expertes en anestèsia i reanimació, així com personal mèdic d'altres especialitats. A CCEE som responsables de les consultes de valoració preoperatòria i disposem d'una Unitat de Terapèutica del Dolor pel diagnòstic i tractament del dolor crònic o agut no controlable. El fet de ser Hospital Universitari permet una millor formació teòrica i un incentiu més per garantir una formació actualitzada i per accedir a activitat de recerca. El servei és líder en implementar metodologia de Simulació en les activitats formatives dels residents del Consorci Hospitalari de Vic. Col·labora en l’organització de forma continuada, de  formacions de Suport Vital Bàsic, Intermig i Avançat, i Tallers de Reanimació Neonatal.

Activitat assistencial

 • Al Consorci Hospitalari de Vic realitzem més de 7000 cirurgies programades anuals, atenem entre 1000 i 1200 parts l'any, i programem més de 7400 sessions a l'àrea d'intervencionisme. Com a servei gestionem la Clínica del Dolor, l'Àrea de Reanimació Post-quirúrgica, i les Unitats de reanimació Post-anestèsica  dels blocs quirúrgics i la zona d'intervencionisme. Disposem de programa de Cirurgia Bariàtrica, Cirurgia oncològica i reconstructiva de la mama, i Cirurgia oncològica complexa abdominal, urològica i ginecològica, així com Cirurgia pediàtrica. Atenem una població en creixement constant, actualment unes 170000 persones. Participem dels comitès multidisciplinaris de raquis i sòl pelvià.

Activitat docent

 • Sessions
 • Diària, de 8 a 8.30: Activitat continuada: UDA (Unitat Dolor Agut) i cirurgies urgents
 • Cada dijous de 8 a 9 del matí. Sessió de servei, presentació de casos clínics, sessions bibliogràfiques, presentació de protocols.
 • Dues sessions/any de simulació en anestèsia (sessions de servei)
 • Comitès
 • Cada divendres de 15 a 15.30: activitat continuada de Clínica del dolor amb discussió de casos clínics.
 • Comitè de raquis: dimarts de 15 a 17 (2 al mes)
 • Comitè de sol pelvià: dimecres (1 al mes)
 • Comitè de cirurgia bariàtrica
 • Comitè d'ètica
 • Comitè de mortalitat
 • Comitè de seguretat en el bloc quirúrgic
 • Comitè de seguretat en hospitalització
 • Cursos
 • Tallers d'anestesiologia per residents
 • Organització Cursos de SVB, SVI i SVA per a residents
 • Curs de reanimació neonatal 
 • Guia per rotacions d’altres especialitats i Guia per rotació específica de maneig de via aèria.

Tutor/a

 • Teresa Planella i Rius (tplanella@chv.cat)