Geriatria

|Text alternatiu|

"La nostra trajectòria ens permet ser capdavanters en Geriatria i oferir als nostres residents una visió global especialitzada en l'atenció a la gent gran"

La Geriatria a la comarca d'Osona és un servei territorial en què l'atenció als pacients es realitza per professionals que poden treballar en tres edificis: Hospital Universitari de Vic, Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i Hospital Sant Jaume de Manlleu.

Amb una important trajectòria -des de finals dels anys 80-, el servei està impregnat pels pilars bàsics de la geriatria clàssica, però sempre amb una mirada cap al futur, basant-se en models d'atenció centrada en la persona i atenció integrada amb visió transversal i de territori que permeti que les persones puguin rebre el tractament adequat, en el lloc adequat i en el moment adequat, tenint en compte les seves preferències.

L’any 1996, el servei es va acreditar com a unitat docent.

El Servei

 • L'equip
 • El Servei està format per un equip de professionals de diverses disciplines (infermeria i auxiliars, fisioteràpia/teràpia ocupacional, treball social, psicologia, farmàcia...), que es constitueixen en equips tant en l'àmbit comunitari i residencial, com en hospitals d'atenció intermèdia i en hospitalització d'aguts. A nivell mèdic l'equip està format per un total de 15 professionals.
 • Recursos assistencials
 • Disposem d'equips de PADES i hospitalització domiciliària, centres residencials, Unitat de Cures Pal·liatives, unitats de mitja estada amb pacients en règim de subaguts, post-aguts i convalescència, Consultes Externes amb unitats específiques de Psicogeriatria i avaluació de caigudes, Hospital de Dia, Unitat Clínica de Ferides i Unitat Geriàtrica d'Aguts.
 • Activitat assistencial
 • Atenem 1.448 pacients a la Unitat de Mitja Estada i hem fet 474 visites a Consultes Externes, 457 assistències a l'Hospital de Dia, 703 en atenció domiciliària PADES, 1.342 a la unitat interdisciplinària UFISS, 1.077 a la Unitat Geriàtrica d'Aguts i 581 sessions de Rehabilitació Ambulatòria.

La satisfacció global del Servei de Geriatria percebuda pels usuaris atesos, d'acord amb dades de l'enquesta Plaensa 2016 del Departament de Salut, és d'un 8,81 (superior a la mitjana de Catalunya, que és un 8,4).

Què fan els nostres residents?

Els residents de Geriatria atenen un gran nombre de persones amb necessitats geriàtriques a través del desplegament del servei en diversos nivells assistencials, destacant la presència a l'hospital d'aguts, centres d'atenció intermèdia i àmbit domiciliari.

Activitat docent

En els darrers anys s'ha incrementat l'activitat docent per compartir el coneixement i fomentar la millora contínua. En aquest moment hi ha tres blocs d'activitats docents:

 • Dimarts (8 a 9 hores): Sessions mèdiques amb casos clínics, sessions bibliogràfiques, revisions, entre d’altres, a càrrec d’adjunts i residents.
 • Dimecres (15.15 a 16.15 hores): Sessions generals de caràcter multiprofessional i transversal sobre infermeria, fisioteràpia, treball social...
 • Dimecres (el tercer de cada mes): Curs de residents, amb sessions majoritàriament a càrrec dels residents del centre.

En el context de l’acreditació com a Hospital Universitari, estem creixent en temes acadèmics, de recerca i de coneixement.

Tutores

 • Anna Torné Coromina (atorne@chv.cat)
 • Mariona Espaulella Ferrer (mespaulella@chv.cat)
 • Matilde Barneto Soto (mbarneto@hsc.chv.cat)

La resident diu…

La tutora diu…