Actualitat ← Altres notícies

Actualitat general |

Aprovat un projecte de decret per millorar la formació sanitària especialitzada

L'objectiu d'aquesta regulació és consolidar la qualitat formativa del personal resident en ciències de la salut a Catalunya.

El Govern ha aprovat el projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya amb l'objectiu de desplegar la normativa estatal bàsica per ordenar aquest sistema de formació i configurar la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya com l'estructura d'assessorament del Departament de Salut en la matèria. En la pràctica, el nou decret vol consolidar la qualitat formativa del personal resident, així com també regular un pla per monitoritzar indicadors bàsics i promoure una comparativa de tots els centres i unitats docents, impulsant-ne un pla de qualitat específic per a cada un. A més, els residents tindran eines per seguir la qualitat de la formació que reben i comprovar el seu grau de satisfacció, com per exemple l'enquesta anual de satisfacció.

Actualment hi ha prop de 4.500 residents que cursen formació especialitzada en unitats i centres de la Xarxa Sanitària i Docent de Catalunya. La millora de la seva formació contribuirà a perfeccionar el sistema català de salut i l'atenció sanitària a la ciutadania.

Més informació