Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

TIC i Salut: geolocalitzar pacients per anticipar les seves necessitats

Us donem a conèixer un dels quatre projectes d'innovació que el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu presentaran a les Jornades R+D+I TIC Salut i Social. Es tracta del RADAR, un projecte, desenvolupat en el marc del Sistema Integrat de Salut d'Osona (SISO), que es basa en disposar de dades, en temps real, sobre la localització de determinats perfils de pacients (monitoritzant la seva posició a través del seu mòbil, tauleta o altres dispositius que incorporin GPS).

L'objectiu és utilitzar aquestes dades -juntament amb les que ja es disposen dels pacients- per millorar l'assistència, oferint a la persona i al professional que l'atén dades rellevants per al seguiment de les patologies prevalents. I és que, el fet de poder geolocalitzar perfils de pacients, permet dissenyar i elaborar algoritmes que són traduïts a nivell assistencial, fent possible anticipar les seves necessitats d'atenció. Més enllà del vessant assistencial, a nivell de gestió aquestes dades poden facilitar també la presa de decisions sobre fluxos d'informació i d'organització.

Línies de treball

Actualment, s'està treballant l'ús de la geolocalització en el seguiment de pacients amb agorafòbia, amb oxigen domiciliari i en hospital de dia domiciliari. També s'han definit i identificat en diferents grups de patologies com IC, MPOC o depressió major.

Tot el plantejament ha estat presentat a nivell assistencial i s'està treballant en la identificació i definició dels algoritmes.