Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

SSDC per evitar errors de medicació

Avui us donem a conèixer un dels quatre projectes d'innovació que el Consorci Hospitalari de Vic presentarà a les Jornades R+D+I TIC Salut i Social. Es tracta del projecte dels serveis de Farmàcia i de Sistemes i TIC per introduir els sistemes de suport a la decisió clínica (SSDC) en la prescripció farmacoterapèutica, amb la finalitat d'augmentar la seguretat i disminuir errors de medicació.

Els SSDC són un grup d'eines informàtiques que, combinant les dades clíniques dels pacients i dels medicaments a través d'algoritmes de decisió, generen recomanacions específiques al professional adequat i en el moment precís.

El projecte, liderat pels professionals de Farmàcia, s'ha basat en establir 3 SSDC: l'ajust de dosi de fàrmacs en pacients amb insuficiència renal, l'ajust de dosi en pacients pediàtrics en funció del pes i la prescripció de profilaxis tromboembòlica en pacients enllitats de la UCI. Per fer-ho, s'han identificat els fàrmacs i les característiques clíniques dels pacients susceptibles de generar una alerta. Quan el metge prescriu el fàrmac identificat i el pacient compleix amb la característica específica que implica ajust, el programa genera una finestra emergent indicant la recomanació de la pauta. El metge pot acceptar la recomanació -fet que modifica la pauta de prescripció automàticament- o bé rebutjar-la. I en qualsevol cas, les modificacions sempre requereixen una validació per part del farmacèutic.

Resultats demostrats

D'acord amb els resultats obtinguts, la incorporació d'aquests SSDC ha proporcionat una millora en la seguretat del procés assistencial, ja que la recomanació d'ajustos de pauta segons la situació clínica del pacient es fa directament en el moment de prescripció, evitant la possible aparició d'EM.

- La implantació de la dosificació per pes dels fàrmacs a Pediatria implica que la dosi es calcula automàticament segons el pes del pacient. En els casos en què no té el pes indicat, no es permet cap prescripció.

- La revisió de 170 ingressos a la UCI va detectar que, en només un pacient, es va demorar 24 h la prescripció de profilaxis antitrombòtica.

- La revisió durant tres mesos de les alertes generades per ajust de dosi segons insuficiència renal va permetre comprovar que més del 90% dels fàrmacs es van prescriure amb la pauta correcta.

CHV · recerca · TIC

Més informació