Actualitat ← Altres notícies

Jornades i cursos |

Presentem els projectes de recerca dels nostres residents

La Direcció de Transferència de Coneixement del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) organitza la tercera edició de la Jornada Científica de Residents. Una sessió en què cada unitat docent presenta alguns dels treballs de recerca que ha desenvolupat al llarg de l'últim any.

La Jornada Científica de Residents està oberta a l'assistència tant del personal del CHV com de qualsevol professional de l'àmbit sanitari, futurs residents i estudiants de Medicina. Tindrà lloc el dijous 14 d'abril a la sala d'actes de l'Hospital Universitari de Vic de 13 a 15.30 hores.

Els projectes que es presentaran enguany són:

Bloc mèdic

Medicina Interna

Endocarditis Infecciosa en un Hospital Comarcal. Impacto de un sistema de valoración

conjunta con un Hospital de Referencia. Daniella Nunes Lopes (R4)

Geriatria

Lower limb function and 10-year survival in population aged 75 years and older.

Teresa Méndez Siliuto (R4)

Bloc quirúrgic

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Estudi de revisió de les fractures d'húmer proximal en els anys 2013-2015.

Ramon Servitja Tormo (R2)

Obstetrícia i Ginecologia

Relació entre l'episiotomia i les lesions perineals d'alt grau en un hospital comarcal.

Premi a la millor comunicació oral a la XXXIII Reunió de Ginecòlegs i Obstetres de les

comarques catalanes.11/03/2016 La seu D'Urgell.

Lorena Serrano Martín (R3)

Cirurgia General i Aparell Digestiu

Perforated Mekel's diverticulum containing a carcinoid tumor successfully treated by

laparoscopic approach: Case report. Yuhamy Curbelo Peña (R2)

Cistoadenoma mucinoso asociado a endometriosis. Yuhamy Curbelo Peña (R2)

Diverticulitis apendicular. Yuhamy Curbelo Peña (R2)

Presenta Tomas Stickar (R1)

Boc infermer

Infermeria Obstetricoginecològica

Optimal foetal positioning para mejorar la posición fetal al inicio del parto.

Joan Antoni Sarrió Boluda (LLIR2)

Infermeria en Atenció Familiar i Comunitària

Recopilación fotográfica de menús para diabéticos tipo II y obesos. Laura Arroyo

Gómez i Marta Carrasco Gómez (IIR2)

Us convidem a venir i a conèixer de prop la tasca de recerca dels nostres residents!