Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

El Grup de residents per la bona pràctica clínica exposa la seva feina

A finals de novembre, tres residents de Medicina Interna integrants del Grup de residents per la bona pràctica clínica van presentar, en sessió general a la Sala d'actes de l'Hospital Universitari de Vic, els resultats preliminars de la feina que han dut a terme aquest 2015. 

Els residents Javier Díez, Meritxell Feliu i Daniella Nunes van presentar les conclusions de l'avaluació que han conduït enguany sobre dos aspectes susceptibles de millora: l'ús (o si hi ha una sobreutilització) del TAC cranial a Urgències i el tractament (o si es dóna un sobretractament o sobrediagnòstic) de les bacteriúries a l'Hospital Universitari de Vic.

Integrat per diferents especialistes en formació, el Grup de residents per la bona pràctica clínica analitza a l'Hospital Universitari de Vic aspectes de Right Care, un nou enfocament que es proposa qüestionar i revisar algunes pràctiques habituals per comprovar-ne la seva validesa.

Segons els residents, aquesta tasca té recompensa a nivell d'aprenentatge i experiència, ja que a més de revisar diferents temes, s'aprèn a fer aquests tipus d'estudis. A més, creuen que la presentació ajuda a perdre la por a parlar en públic.