Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

“Els residents que es formen en Infermeria geriàtrica amb nosaltres ho fan en un model d’atenció integral i formant part d’equips interdisciplinaris”

La tutora d'Infermeria geriàtrica, Mireia López, ens explica els avantatges de formar-se al Consorci Hospitalari de Vic en aquesta especialitat i quins són els coneixements i aptituds que assoleixen els residents.

El Consorci Hospitalari de Vic imparteix docència acreditada en Geriatria des de fa més de 25 anys i, des de fa dos anys, en Infermeria geriàtrica. Per la tutora de l'especialitat Mireia López formar-se com a infermera geriàtrica a Osona permet al resident adquirir habilitats i coneixements per "gestionar, liderar, investigar, ensenyar i supervisar les cures de les persones grans en tots els àmbits d'atenció i des d'una visió holística, tot tenint en compte dominis clínics, funcionals, psicològics i socials".

A banda d'aquestes funcions, el professional especialitzat en Infermeria geriàtrica també acompanya a les famílies dels usuaris que es troben en processos de malaltia crònica, malaltia avançada, situacions de dependència, finals de vida o processos de recuperació funcional, entre d'altres.

Durant la seva estada formativa, els residents que es formen amb nosaltres en aquesta especialitat roten pels diferents serveis de què disposa la Unitat Docent -Unitat Geriàtrica d'Aguts (UGA), centres d'atenció intermèdia i àmbit ambulatori i domiciliari, i residències geriàtriques- i atenen "un gran nombre de persones amb necessitats geriàtriques a causa de l'alt volum d'activitat assistencial".

A banda del suport i l'acompanyament dels tutors/es, durant aquest període compten amb l'ajuda d'altres professionals de referència de cada unitat, fet que els permet "adquirir molta experiència i coneixements", afegeix Mireia López.

La tutora destaca que els nostres centres d'atenció intermèdia, gestionats pel CHV i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, disposen de diverses unitats específiques com ara Psicogeriatria, Cures Pal·liatives o Convalescència i compten amb equips de professionals de diverses disciplines per oferir "un tractament integral al pacient que tingui en compte totes les seves necessitats". Tot plegat, permet als residents tenir una visió molt àmplia sobre l'atenció de diferents patologies i pacients i adquirir una formació molt completa com a infermers geriàtrics.

A més, les dimensions dels centres faciliten un tracte "molt proper i personalitzat" entre tutors, professionals i residents, així com també amb els pacients, el que permet conèixer de prop l'atenció que requereixen. "Vetllem perquè el resident s'integri a l'equip d'infermeria des del primer dia i a la dinàmica de treball interdisciplinar", subratlla la tutora.

Quan els especialistes en formació acaben la seva estada al CHV són capaços "d'atendre les necessitats de la persona gran d'una manera integral, des de l'atenció centrada en la persona, coordinar la feina d'equips interdisciplinaris, tractar i prevenir síndromes geriàtriques, i participar en la presa de decisions compartides, entre d'altres."

En aquest vídeo, la tutora d'Infermeria geriàtrica Mireia López ens dona més detalls sobre la formació del residents en aquesta especialitat al CHV.