Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

“Les dimensions del nostre hospital permeten a l’especialista en Anàlisis Clíniques tenir una visió més global de totes les patologies i procediments”

La tutora d'Anàlisis Clíniques (FIR), Judit Serra, ens parla dels avantatges de formar-se al Consorci Hospitalari de Vic en aquesta especialitat, com s'organitza la formació sanitària especialitzada al servei i quins són els coneixements i aptituds que assoleixen els residents.

Anàlisis Clíniques és una especialitat "multidisciplinar i transversal, que dona suport al diagnòstic de les diferents patologies", explica Judit Serra, tutora de l'especialitat al Consorci Hospitalari de Vic. Al CHV els residents d'Anàlisis Clíniques tenen la possibilitat de conèixer de primera mà els processos de diagnòstic, pronòstic, tractament, seguiment i prevenció de malalties que es realitzen al Laboratori.

A l'inici de la seva residència, els especialistes en formació fan una rotació general per conèixer com s'organitza el centre hospitalari i el laboratori i la diversitat de mostres que tractaran, així com els procediments per manipular-les. Un coneixement que van complementant al llarg de la seva etapa formativa, a través de les diferents subespecialitats i les rotacions per les diverses unitats, i que els permet "aprofundir en temes més específics i complexos i adquirir les habilitats necessàries per al seu futur professional".

Quan els residents acaben la seva estada formativa "coneixen les principals patologies relacionades amb les diferents subespecialitats (genètica, bioquímica, microbiologia...), saben manejar amb seguretat les diferents tècniques que manipulem i han adquirit autonomia per prendre decisions". 

La tutora afegeix que formar-se al nostre centre té nombrosos avantatges, gràcies al procés de modernització tecnològica en el qual es troba immers l'hospital, la possibilitat de participar en recerca i les seves dimensions. "Som un hospital molt assistencial, amb unes dimensions òptimes que faciliten el contacte amb els professionals i que permeten tenir una visió global de tot el centre".

Al CHV els residents tenen al seu abast els sistemes tecnològics més avançats i compten amb el suport i la supervisió contínua d'un equip multidisciplinar compromès amb la seva formació. En aquest sentit, la tutora destaca els nombrosos canvis que ha experimentat el Laboratori al llarg dels darrers anys: "Hem renovat tecnològicament tota la part de Bioquímica i Hematologia i s'han automatitzat gran part dels processos".

Sumat a tots aquests factors, al nostre hospital el resident també té la possibilitat de poder fer recerca en el seu àmbit d'estudi i beneficiar-se, en un futur proper, de al creació de l'Institut de Recerca i Innovació en Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), l'instrument que ha de permetre impulsar la recerca i la innovació en salut de primer nivell des del centre de Catalunya.

En aquest vídeo, la tutora d'Anàlisis Clíniques Judit Serra ens dona més detalls sobre la formació del residents en aquesta especialitat al CHV.