Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

"Formem psicòlegs versàtils, polivalents i que donin importància a la persona"

La tutora de Psicologia Clínica, Lola Riesco, ens explica els avantatges de formar-se al Consorci Hospitalari de Vic en aquesta especialitat i quins són els coneixements i aptituds que assoleixen els residents.

Formar-se com a psicòleg clínic amb nosaltres té nombrosos avantatges ja que el Consorci Hospitalari de Vic disposa d'una gran varietat de dispositius per al diagnòstic, el tractament i la prevenció dels desordres mentals, tant per a la població adulta com per a infants i joves. Durant el procés de formació, els PIR fan rotacions per Urgències, Hospitalització d'aguts i subaguts, Consultes Externes, Hospitals de dia, Drogodependències i particien en diferents programes específics. Tal com explica la tutora, Lola Riesco, el residents s'integren en tots aquests dispositius, fet que els permet "adquirir una formació molt completa i extensa en tots els àmbits de la Salut Mental".

L'equip docent treballa per "transmetre uns valors, uns coneixements i unes aptituds amb l'objectiu que els residents esdevinguin bons professionals de la Psicologia, polivalents i tot terreny, és a dir, que pugin adaptar-se a qualsevol situació i circumstància i, sobretot que sapiguen donar importància a la persona", subratlla Riesco.

Per la tutora, adquirir aquesta versatilitat com a psicòleg, tant en l'àmbit assistencial com docent i de recera, és un dels principals guanys que obtindran els residents que es formin amb nosaltres. Però hi ha d'altres d'avantatges: l'accessibilitat als pacients i la seva diversitat, la proximitat amb els adjunts, la possibilitat d'obtenir una visió integral de la persona, les facilitats per treballar de forma muldisciplinar, la qualitat de vida a la ciutat de Vic i comarca, entre molts d'altres. En el següent vídeo, Lola Riesco ens aprofundeix en tots aquest aspectes sobre la formació sanitària especialitzada en Psicologia Clínica al Consorci Hospitalari de Vic.