Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Els residents del CHV participen al congrés europeu de Psiquiatria

Els quatre MIR de Psiquiatria del Consorci Hospitalari de Vic van presentar tres comunicacions a l'EPA Virtual 2021 per donar a conèixer alguns dels avenços aconseguits en les diverses línies de recerca desenvolupades pel seu servei.

El 29è Congrés Europeu de Psiquiatria, celebrat del 10 al 13 d'abril en format virtual, va comptar amb una comunicació oral i dos pòsters a càrrec dels residents de l'especialitat al CHV.

La comunicació oral "Childhood trauma in Schizophrenia Spectrum Disorders and the intensity of Psychotic Symptoms" té com a autora principal la Dra. María José Álvarez, tutora dels residents de Psiquiatria, i va comptar amb la col·laboració del R3 Jairo García i la R4 Elisabet Tasa.

Els dos pòsters presentats al congrés han estat liderats per residents: "Determination of cognitive domain involvement in patients diagnosed with Schizophrenia and cardiovascular risk factors" ha anat a càrrec de Jairo García, mentre que "A new Player in the field: Methylphenidate in Post-traumatic stres disorder treatment" té com a autor principal l'R1 Ricardo López. Ambdós pòsters han comptat amb la col·laboració de la R2 Ana Marzán.

La possibilitat de participar en projectes i línies d'investigació i desenvolupar la seva activitat en l'àmbit de la recerca és un dels avantatges que tenen els residents que escullen formar-se al CHV.

Recerca i divulgació sobre desordres alimentaris

La Dra. Tasa, que va finalitzar recentment la seva formació sanitària especialitzada al CHV, apareix com a firmant a un article publicat a la revista "Eating ang weight disorders-studies on anorexia bulimia and obesity". L'article, que porta per títol ""Gastrointestinal and eating problems in women with Ehlers-Danlos sindromes", demostra que existeix una elevada prevalença de símptomes gastrointestinals i alteracions en la conducta alimentària en les dones que pateixen la síndrome d'Ehlers-Danlos (EDS). L'article és resultat de la rotació externa de recerca realitzada per la resident a la Unitat d'Avaluació i Intervenció en Imatge Corporal (UAIC) de la Universitat Autònoma de Barcelona.