Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Els tutors parlen així dels residents que acaben la seva formació

Els residents del Consorci Hospitalari de Vic formen part de l'equip des del primer dia i estableixen un vincle professional i personal molt fort amb tots els companys que els acompanyen durant la seva etapa formativa. Per això, en el comiat de la darrera promoció de nous especialistes, els seus tutors i coordinadors van voler dedicar-los unes paraules.

La proximitat en el tracte, les dimensions del centre i el model formatiu individualitzat, flexible i proper del CHV faciliten als nostres residents l'adquisició progressiva de competències i, alhora, una integració efectiva i còmoda en els equips de treball de cada servei assistencial. Els tutors, que supervisen el seu aprenentatge, els acompanyen durant tot aquest període i hi estableixen un lligam molt fort.

Aquest 28 d’abril, amb motiu del comiat dels 16 residents que acabaven la seva formació sanitària especialitzada, els tutors i coordinadors de les diverses especialitats docents al CHV, així com els tutors de les especialitats d'Atenció Familiar i Comunitària de les unitats docents de l'ICS Catalunya Central i d'ACEBA, van agrair amb els següents missatges la dedicació demostrada per cada resident i els van desitjar molta sort en la seva nova etapa professional.