Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Els R3 es formen en Suport Vital Immediat

El passat 9 de novembre, 11 residents de tercer any del Consorci Hospitalari de Vic van cursar un programa de 10 hores de Suport Vital Immediat. 

Els alumnes es van organitzar en dos grups per facilitar l'aprenentatge i poder fer més pràctica en Reanimació Cardiopulmonar (RCP). Les formadores van ser la Dra. Teresa Planella i la Dra. Rosa Catalan.

L'edició d'enguany és la primera que s'ofereix en un sol dia (en anteriors edicions el curs s'estenia dos matins), tot buscant interferir el mínim possible en l'agenda dels residents.

El programa del curs va ser:

Matí:

 • Algoritme de Suport Vital Bàsic (SVB)
 • Reconeixement i maneig inicial del pacient greu
 • Taller pràctic d'aproximació ABCDE
 • Arítmies periaturada
 • Via aèria instrumentalitzada: ventilació
 • Taller pràctic de via aèria
 • Taller pràctic d'arítmies

Tarda:

 • Algoritme Suport Vital Avançat (SVA)
 • Desfibril·lació manual + DEA
 • Fàrmacs i vies d'administració
 • Escenaris de Suport Vital Instrumentalitzat
 • Escenaris de Suport Vital Avançat