Actualitat ← Altres notícies

Actualitat general |

Què he de saber sobre la convocatòria MIR, IIR i PIR 2021

L'examen MIR 2021 tindrà lloc d'aquí a 4 setmanes, el dia 27 de març. Per presentar-se a les proves selectives de FSE, caldrà seguir una sèrie d'instruccions amb l'objectiu de preservar la salut i la seguretat dels aspirants.

El protocol que ha fet públic el Ministeri de Salut recull que no podran assistir a l'examen i, en conseqüència, no es permetrà l'accés a les facultats ni la participació a les proves a les persones amb símptomes compatibles amb COVID-19, considerades cas confirmat o contacte estret d'un cas sospitós, probable o confirmat. També quedaran fora de la convocatòria els aspirants amb positivitat a una prova diagnòstica. El document també recull d'altres mesures que cal seguir com ara l'ús obligatori de mascareta, la higiene de mans, respectar la distància entre persones, entre d'altres.

Quin format tindrà l'examen?

La prova consistirà en un qüestionari de 175 preguntes més 10 de reserva. Cada pregunta constarà de quatre opcions de resposta, de les quals només una serà la correcta. L'exercici durarà 4 hores.

Les dates clau de la convocatòria

L'assignació de places està prevista a partir del 16 de juny i serà en format electrònic i la incorporació als centres assignats es faria entre el 15 i el 16 de juliol.