Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Una metgessa resident de Psiquiatria publica un estudi per garantir els drets al col·lectiu LGBTI en l’àmbit sanitari

La resident de quart any de Psiquiatria, la Dra. Elisabet Tasa, és coautora d'un article científic publicat, recentment, a la prestigiosa revista Canadian Medical Education Journal sobre la importància d'oferir al col·lectiu LGBTI una atenció sanitària no discriminatòria i de qualitat.

A la dreta, la Dra. Elisabet Tasa, amb una altra investigadora del projecte
A la dreta, la Dra. Elisabet Tasa, amb una altra investigadora del projecte

Des de fa anys es coneix que les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI) reporten, sovint, rebre un tracte discriminatori o poc empàtic per part dels professionals sanitaris. La mala vivència subjectiva derivada d'aquestes experiències, sumades a altres factors de risc derivats de la LGBTIfòbia, els predisposen a patir un pitjor estat de salut i una menor esperança de vida. Per exemple, entre aquest col·lectiu s'incrementa el risc de suïcidi, l'abús de substàncies tòxiques o d'altres complicacions associades.

L'estudi impulsat al Canadà i publicat al Canadian Medical Education Journal, en el qual ha participat la Dra. Elisabet Tasa, tenia com objectiu millorar la sensibilització i el coneixement dels futurs metges i infermers sobre les necessitats de les persones homosexuals, bisexuals, transgènere i intersexuals, per tal de millorar la seva actuació clínica i, en últim terme, el seu estat de salut somàtic i psicoemocional.

En el projecte, realitzat a la ciutat de Halifax (Canadà), hi van participar 50 alumnes de Medicina i d'Infermeria que es van dividir, aleatòriament, en dos grups: una part (grup control) va continuar amb el pla d'estudis convencional de la universitat, mentre que l'altra (grup experimental) el va completar amb una formació específica de 3 sessions, impartida per sèniors LGTBI amb una metodologia vivencial mixta, sobre competència cultural i necessitats de salut específiques del col·lectiu. En acabar, el grup experimental va mostrar en les proves estadístiques no tan sols un coneixement més ampli sobre les persones LGTBI i una milloria en l'anomenat discurs d'odi vers aquest col·lectiu, sinó també - més important encara - van modificar significativament la seva actuació clínica en una avaluació basada en casos clínics reals i desenvolupada per la Dra. Tasa en base als seus estudis anteriors sobre salut i gènere a Catalunya. Així, l'equip investigador va concloure que resulta essencial formar tots els professionals sanitaris, des que comencen el grau universitari, en competències culturals específiques per a la salut dels col·lectius històricament discriminats, com és el cas LGBTI. Gràcies a projectes com aquest, al Canadà ja s'ha modificat el pla d'estudis per als futurs estudiants de Medicina i d'Infermeria.

Amb la voluntat de traslladar el model canadenc al sistema universitari català, la resident del CHV Dra. Elisabet Tasa i la psicòloga i investigadora Dra. Montserrat Subirana estan dissenyant un estudi similar per emprar a Catalunya. En cas de concloure els mateixos resultats, es plantegen proposar a la Generalitat incorporar formacions similars en els futurs plans d'estudis. En aquesta línia, algun altre hospital català està impulsant projectes semblants, com el centre sanitari Parc Taulí que forma part del projecte europeu Switch, centrat en la millora del coneixement i sensibilització en les necessitats i la integració de les persones transgènere i intersexuals.