Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Una oferta rècord de places de residents i amb noves especialitats

La convocatòria de MIR, IIR i PIR 2021 serà la més gran que hem tingut al Consorci Hospitalari de Vic en els 30 anys que portem formant especialistes: oferirem fins a 36 places, entre les pròpies a nivell hospitalari i les que col·laborem amb Primària.

Sanitat convoca enguany 10.429 places de Formació Sanitària Especialitzada, un 6% més que l'anterior, i Catalunya és on més creix l'oferta. En aquest marc, al Consorci Hospitalari de Vic ens han assignat 15 places per formar residents en Medicina, Infermeria i Psicologia.

L'oferta inclou la majoria de les nostres especialitats docents i també dues de noves: infermeria en Geriatria i en Salut Mental, per a les quals vàrem obtenir l'acreditació l'any passat. Aquestes són les places que oferim:

MIR (Medicina)

  • Cirurgia General i Aparell Digestiu: 1
  • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: 1
  • Medicina Interna: 2
  • Psiquiatria i Salut Mental: 1
  • Geriatria: 3

IIR (Infermeria)

  • Obstètricoginecològica (llevadores): 3
  • Geriatria: 2
  • Salut Mental: 1

PIR (Psicologia)

  • Psicologia Clínica: 1

A més d'aquestes places, també se'n convoquen 21 d'Atenció Familiar i Comunitària (15 MIR i 6 IIR) a les unitats docents de l'ICS Catalunya Central i d'ACEBA. Uns residents en la formació dels quals col·laborem de manera molt important el Consorci Hospitalari de Vic.

Voleu conèixer les nostres especialitats, com és el model docent i l'experiència en primera persona dels residents?

30 anys formant grans professionals

El 1990, el Consorci Hospitalari de Vic va ser acreditat pel Ministeri de Sanitat per formar especialistes. Tres dècades en què no hem parat de créixer, tant en capacitació com en nombre d'especialitats docents. Avui comptem amb més de 70 especialistes en formació. La nostra trajectòria i el mètode integral, proper i personalitzat amb què formen els nostres residents, ens situa com un centre molt ben valorat pels que encaren una de les decisions clau de la seva vida: triar on cursaran els 2, 4 o 5 anys de la seva especialització sanitària.