Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

La beca de formació dels Premis Sanitat Osona premia la recerca de dues residents del CHV

Elisabet Tasa Vinyals, resident de Psiquiatria, i Inés Agustí, resident de Ginecologia i Obstetrícia, han estat les guanyadores de la beca de formació per a residents dels Premis Sanitat Osona, que enguany s'ha ampliat a dues categories per reconèixer, per una banda, el millor treball, i per l'altra, el millor cas clínic.

El premi consisteix en una borsa d'estudis de fins a 500 euros que cadascuna de les residents haurà de destinar a la inscripció a un congrés, jornada o curs de formació. Enguany, s'han presentat a la beca quatre treballs i vuit casos clínics, entre els quals el jurat ha destacat els següents:

 • Treball guanyador: "Violència en la parella en pacients amb diagnòstic de trastorn mental greu", exposat per la Dra. Elisabet Tasa Vinyals (R3 de Psiquiatria). Signat per Elisabet Tasa Vinyals, María José Álvarez Alonso, Emma Puigoriol Juvanteny, Pere Roura Poch, Jairo Santiago García Eslava i Santiago Escoté Llobet.
 • Cas clínic guanyador: "Hermafroditisme vertader", exposat per la Dra. Inés Agustí (R4 de Ginecologia i Obstetrícia). Signat per Inés Agustí, Susanna Vilaseca, Núria Estopiñà, Sònia Moros, Vanesa Álvarez i Assumpta Colomer.

Els residents que es formen al CHV també van presentar els següents treballs:

 • "Infección urinaria asociada a sondaje urinario en servicios médicos", exposat per la Dra. Tamar Nerea Blanco Hernández.
 • "Adecuación en la terapia transfusional en los servicios médicos del CHV", exposat per la Dra. Maria Coloma Pérez Caimari.
 • "Profilaxi antibiòtica en pneumonitis per broncoaspiració aguda", exposat per la Dra. Maria Baldà Masmiquel.

La resta de casos clínics presentats van ser:

 • "Clínica psiquiátrica como debut de una encefalitis autoinmune", exposat pel Dr. Jairo Santiago García Eslava.
 • "Encefalitis per anticossos contra el receptor NMDAR postherpètica", exposat per la Dra. Marina Serras.
 • "Manifestacions depressives a l'edat geriàtrica", exposat per la Dra. Clara Caldentey Duran.
 • "No es EPOC todo lo que se ahoga", exposat per la Dra. Tamar Nerea Blanco Hernández.
 • "Síndrome de Felty atípic", exposat per la Dra. Maria Baldà Masmiquel.
 • "Síndrome de Hiperreactividad a la malaria (HMS)", exposat per la Dra. Laura Ciero.
 • "Síndrome de Herlyn Werner Wunderlich", exposat per la Dra. Cristina Celada Castro.

La beca de formació dels Premis Sanitat Osona va celebrar enguany la seva segona edició amb una presentació pública dels treballs el dijous 6 de juny a la seu de la delegació osonenca del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), a Vic. La beca està dotada a parts iguals entre la junta comarcal del COMB i l'Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona.