Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Un programa d’Osona Salut Mental redueix fins a un 80% l’hospitalització de pacients amb trastorn mental greu

En una dècada, els pacients amb trastorn mental greu atesos pel Pla de Serveis Individualitzats (PSI) d'Osona Salut Mental han reduït en un 81% els ingressos hospitalaris i fins a un 26% la medicació. Per als residents de Psiquiatria que formen part de l'equip de professionals, és una molt bona oportunitat per conèixer com funciona aquest model d'atenció que aborda cada cas de forma intensiva i multidisciplinària.

Els trastorns mentals greus es poden tractar amb menys medicació -i amb la conseqüent disminució d'efectes secundaris- i alhora reduir de forma dràstica els episodis de descompensació de la malaltia que acaben amb un ingrés a l'hospital. Part d'aquests resultats es demostren en un estudi publicat en la prestigiosa revista científica Community Mental Health Journal, en què la Dra. Maria José Álvarez presenta els resultats de la innovadora experiència desenvolupada per Osona Salut Mental en el tractament d'aquestes patologies.

Integral, assertiu i comunitari

L'any 2006, Osona Salut Mental va posar en marxa un nou model d'atenció, assertiu i comunitari, per tractar les persones amb trastorn mental greu de la comarca. Els encarregats d'aplicar-lo són els professionals del Pla de Serveis Individualitzats (PSI), un equip multidisciplinari format per un psiquiatra, un psicòleg, una infermera, un treballador social i quatre auxiliars clínics.

Per disminuir els símptomes psicòtics, l'equip del PSI aborda cada cas de manera intensiva i holística, tenint en compte tots els aspectes clínics, socials i psicològics del pacient. El tractament també contempla la relació de la persona amb el seu entorn social més proper, per tal de millorar la seva integració en la comunitat. D'aquesta manera, s'ha vist que augmenta el benestar del pacient i que es redueixen els quadres d'ansietat o de depressió, que poden evolucionar a un empitjorament que obligui a un ingrés a l'hospital o requerir un ús més intensiu de fàrmacs.

Una altra característica de l'equip PSI d'Osona Salut Mental és que, des dels seus diferents perfils professionals, treballa de manera integrada, compartint la responsabilitat sobre cada pacient per aconseguir un tractament més eficaç a tots els nivells. Un fet diferencial que no succeeix en altres PSI de Catalunya, que acostumen a oferir una atenció més fragmentada.

Els resultats: menys ingressos i menys medicació

Entre els anys 2006 i 2015, el PSI d'Osona Salut Mental va atendre 106 persones amb trastorn mental greu. En aquest període, els pacients que van seguir el tractament durant un any (i dels quals se'n tenien dades prèvies per comparar) van reduir gradualment els ingressos hospitalaris a Psiquiatria. Una tendència que es va mantenir, fins i tot, després de participar al programa.

Així, si l'any previ al tractament van haver de ser hospitalitzats 19 pacients, amb 27 ingressos en total, durant l'any de seguiment per part del PSI només van ser 6 els pacients hospitalitzats, amb 8 ingressos en conjunt. L'any següent, els resultats van seguir a la baixa: 5 ingressos per part de 3 pacients, el que suposa una reducció del 81,5% respecte a les dades prèvies a la intervenció del PSI.

Pel que fa a la medicació, es va aconseguir rebaixar entre el 8 i l'11% el nombre de pacients que prenien dosis altes d'antipsicòtics i benzodiazepines, i entre el 23 i el 26% els que prenien dosis molt altes. També es van reduir a la meitat els pacients polimedicats, aquells que prenien tres o més medicaments diferents. El menor ús de fàrmacs es tradueix tant en la disminució d'efectes secundaris com en els costos sanitaris del tractament.