Actualitat ← Altres notícies

Jornades i cursos |

Actualització sobre la Sida, Hepatitis i Metagenòmica

L'Hospital Universitari de Vic acollirà, el proper 17 de maig, una jornada centrada en els darrers avenços en la recerca sobre la SIDA. L'objectiu és oferir als professionals les eines necessàries per atendre de forma òptima als pacients infectats pel VIH.

Des de l'inici de la pandèmia del VIH, són molts els descobriments que s'han produït en relació a la patogènia i la terapèutica de la malaltia. Tant és així, que avui en dia la SIDA pot considerar-se una malaltia crònica en la majoria dels casos en els que el pacient rep el tractament adequat.

Els esforços continus en recerca fan possible anar millorant cada vegada més els fàrmacs i les estratègies disponibles i avançar en la superació dels problemes més importants en el maneig i control de la infecció. Aquests avenços ofereixen al metge un creixent arsenal terapèutic que proporciona un major control virològic i una major qualitat de vida als pacients. La contínua aparició de noves molècules i estratègies fa que el professional sanitari hagi de fer un gran esforç per mantenir-se al dia i poder oferir als seus pacients el tractament més adequat.

La jornada l'organitzen la Universitat de Vic i l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, amb la col·laboració del Consorci Hospitalari de Vic (CHV), i estarà coordinada pel Dr. Bonaventura Clotet, director de la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades de la UVic i director d'IrsiCaixa, i pel Dr. Josep Vilaró, responsable de Malalties Infeccioses del CHV. Pretén acostar els diversos temes d'actualitat en recerca sobre el VIH/SIDA a la pràctica clínica, intentant proporcionar als professionals sanitaris les eines necessàries per facilitar el maneig òptim dels pacients infectats pel virus de la immunodeficiència humana.