Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Estudiants de la Universitat de Girona es formen al CHV i la FHSC

Dos grups de 10 alumnes de sisè curs de Medicina de la Universitat de Girona (UdG) duran a terme la seva formació a la Unitat integrada de Geriatria. 

El primer grup d'alumnes ja s'ha incorporat i el segon ho farà a l'abril. Els estudiants realitzen pràctiques clíniques durant el matí en els diferents dispositius de geriatria tant del Consorci Hospitalari de Vic com de la Fundació Hospital de la Santa Creu. Durant les tardes, assisteixen a les classes segons el model d'aprenentatge basat en problemes que són tutoritzades pel Dr. Amblàs, professor de la UdG.

L'estada d'aquests alumnes al CHV i la FHSC ens permet donar a conèixer el nostre model de treball en l'àmbit de la Geriatria.