Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

“Tenir diversos dispositius assistencials permet ajustar molt la rotació del resident d’Infermeria en Salut Mental a les seves necessitats”

La tutora d'Infermeria en Salut Mental, Judit Pons, ens parla dels avantatges de formar-se al Consorci Hospitalari de Vic en aquesta especialitat, com s'organitza la formació sanitària especialitzada al servei i quins són els coneixements i aptituds que assoleixen els residents.

La tutora d'Infermeria en Salut Mental, Judit Pons, destaca que al CHV els residents d'Infermeria en Salut Mental tenen al seu abast "una àmplia varietat de dispositius i recursos assistencials" que els ajudaran en el seu objectiu d'aprendre a "proporcionar cures especialitzades en Psiquiatria i Salut Mental a les persones que ho requereixen". Durant la seva estada amb nosaltres, els IIR de l'especialitat passen per la Unitat d'Hospitalització d'Aguts i Subaguts, els Hospitals de dia Infanto-Juvenil i d'Adults, la Unitat de Referència de Psiquiatria, el Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències, el Programa de Seguiment Individualitzat, i el programa específic d'atenció a la conducta suïcida, entre d'altres dispositius, i poden prendre part de la rehabilitació i el suport diari de les persones que atenem conjuntament amb Osonament.

Així mateix, els especialistes en formació també poden beneficiar-se de l'existència d'una Unitat Docent Multiprofessional, integrada per professionals especialitzats en Psicologia Clínica, Psiquiatria i Infermeres en Salut Mental, i participar en diferents activitats formatives i sessions clíniques que poden ser d'interès comú en aquestes tres especialitats.

"Procurem que durant la seva estada formativa, els residents puguin passar pels diferents dispositius assistencials de què disposem i, així, adquireixin una formació el màxim de completa possible i adaptada a les seves necessitats". En aquest sentit, la tutora afegeix que un dels seus objectius és que els residents que es formen en aquesta especialitat a Osona "tinguin una visió molt àmplia i comunitària de la Infermeria en Salut Mental".

"En els nostres centres la infermeria hospitalària té un paper molt important, però pensem que la part comunitària és cabdal i posem èmfasi en aquest aspecte de l'atenció", explica Judit Pons.

Sumat a tots aquests factors, formar-se en l'especialitat d'Infermeria en Salut Mental al CHV té altres avantatges: els residents poden conèixer en un mateix espai totes les vessants de l'atenció en salut mental i addicions i gaudir d'un ambient de treball proper, amb un tracte de proximitat amb el tutor/a, la resta de professionals i els pacients.

En aquest vídeo, la tutora d'Infermeria en Salut Mental, Judit Pons, ens dona més detalls sobre la formació dels residents en aquesta especialitat al CHV.