Actualitat ← Altres notícies

Jornades i cursos |

Treballem en xarxa per millorar la qualitat assistencial dels centres sanitaris catalans i la formació dels futurs professionals

Més de 200 professionals de l'àmbit de la salut i la docència van participar, el dia 1 de desembre, en la 19a Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya (XCDC).

Durant la trobada, responsables de l'administració, d'hospitals i centres d'atenció primària, gestors de la formació que s'imparteix en aquestes institucions, i graduats que estan realitzant itineraris de formació especialitzada, van reflexionar al voltant dels tres grans reptes de futur del Fòrum de Diàleg Professional: els valors dels residents, la capacitat formativa del sistema de salut català i la capacitat d'atracció territorial.

La jornada ha tingut lloc en un moment de gran debat social sobre la necessitat d'incorporar professionals sanitaris que posa sobre la taula la capacitat del nostre sistema per retenir talent i aconseguir que aquest es distribueixi de forma homogènia pel territori per garantir, així, l'equitat en la xarxa assistencial catalana. Amb l'objectiu de detectar les fortaleses i debilitats de cada zona, s'ha celebrat aquesta trobada, que ha de permetre treballar en xarxa amb la resta de territoris i cohesionar-nos per garantir una millor qualitat assistencial.

La tècnica de Formació Sanitària Especialitzada de la Subdirecció Gerneral d'Ordenació de Professionals del Departament de Salut, Mª Josep Cerqueira, va ser l'encarregada d'obrir el primer fòrum de debat,  titulat 'Com augmentar la capacitat d'atracció dels nostres centres i unitats docents', amb una anàlisi sobre la situació actual.

Ser atractiu per ser elegible i creure-s'ho, millorar les condicionals laborals i l'ambient de treball, afavorir la visibilitat de les Unitats Docents del territori a les xarxes socials, i disposar de més temps per a formar-se, tutoritzar als residents i tenir cura d'un mateix. Aquestes van ser algunes de les conclusions que es van extreure de la primera taula de debat, moderada per la cap d'estudis del Parc de Salut mar de Barcelona, Glòria Nohales.

El fòrum va comptar amb la participació de la gerenta del CHV-FHSC, Sara Manjón, la cap d'estudis de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, la Dra. Yolanda Silva, i l'exresident de la UDM d'AFiC Tarragona, Gustavo Salom.

En la segona taula, 'Comportaments esperables dels residents com a expressió dels principis i valors que en guien la pràctica professional', tots els participants van coincidir en el fet que tots els valors haurien de ser homogenis per als professionals sanitaris. Uns valors que segons els ponents s'haurien de començar a ensenyar durant el grau, amb la implicació de tots els agents, i que els tutors i tutores els tinguin present en l'avaluació durant el procés de selecció.

Hi van prendre part el director assistencial de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Antonio Román, l'ex cap d'estudis d'AFiC de Lleida, Eduard Peñascal, i el resident de tercer any d'Hematologia i vocal de la Comissió de Docència de la Mútua de Terrassa, Carles Tolosa. La taula va estar moderada per la cap d'estudis d'AFiC del Consorci Sanitari de Terrassa, Araceli Griñó. 

Posteriorment al segon fòrum de debat, es van presentar les comunicacions orals seleccionades i diversos pòsters, i es va celebrar l'Assemblea General de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya. 

La cap d'estudis de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Gemma Carreras, el director de Docència del Consorci Sanitari de Terrassa, Miquel Aranda, i la directora general de l'ICS, Yolanda Lejardi, van ser els integrants de la tercera taula de debat, moderada per la cap d'estudis de l'Hospital Clínic de Barcelona, Francesca Pons. En el darrer fòrum, titulat 'Revisar i adequar la capacitat formativa de la FSE a Catalunya per garantir la cobertura de les necessitats de professionals', els participants van manifestar que cal treballar conjuntament millores per enfortir el sistema sanitari i augmentar la capacitat d'atracció de Catalunya

La 19a Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya (XCDC) es va celebrar, el dijous 1 de desembre, a l'Auditori Marià Vila d'Abadal de l'Edifici El Sucre de Vic.