Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Vic acull la trobada anual de comissions docents de formació sanitària especialitzada

La 19a Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya (XCDC) se celebrarà aquest dijous 1 de desembre a l'edifici El Sucre i comptarà amb tres taules de debat sobre els valors dels residents, la capacitat formativa del sistema de salut català i la capacitat d'atracció territorial.

La Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya (XCDC) celebrarà aquest dijous 1 de desembre la seva jornada anual amb el suport del Consorci Hospitalari de Vic com a organitzador local. La trobada tindrà lloc a l'auditori Marià Vila d'Abadal de l'Edifici El Sucre de Vic, de 8:30h a 17:00h.

La jornada es vehicularà a partir de 3 fòrums de debat on es tractaran els tres reptes de futur del Fòrum de Diàleg Professional liderats per la XCDC:

  • Comportaments esperables dels residents com a expressió dels principis i valors que en guien la pràctica professional.
  • Revisar i adequar la capacitat formativa de la FSE a Catalunya per garantir la cobertura de les necessitats de professionals.
  • Com augmentar la capacitat d'atracció dels nostres centres i unitats docents.

La trobada està adreçada a caps d'estudis, tutors, responsables docents de FSE i facultatius residents de Catalunya.