Actualitat ← Altres notícies

Jornades i cursos |

Els residents de primer any es formen en l’atenció dels pacients d’Urgències

Els R1 de Medicina Interna, Geriatria i Medicina Familiar i Comunitària han començat aquesta setmana un curs formatiu sobre l'atenció a Urgències. Les tres primeres sessions han servit per presentar el funcionament del dispositiu assistencial, la valoració del pacient crític o l'actuació davant les aturades cardiorespiratòries i el dolor toràcic.

El curs d'Urgències adreçat als especialistes en formació té per objectiu que els residents que s'estan formant a Osona adquireixin nous coneixements i habilitats que els permetin millorar l'atenció integral de pacients en situació d'urgència o emergència. D'aquesta manera els residents adquireixen més seguretat en el maneig d'aquest tipus de pacients, als quals ja comencen a veure coincidint amb l'inici de les seves guàrdies al Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de Vic.

En total s'han programat una catorzena de sessions teòrico-pràctiques repartides en el període del 22 de febrer al 7 d'abril. Totes les sessions estaran impartides per adjunts del Servei d'Urgències amb el suport d'adjunts d'altres serveis segons el tema tractat, i compten amb la coordinació de la Dra. Zaira Oliver, coordinadora i adjunta del Servei d'Urgències, i la Dra. Marta Expósito, cap del servei.

Durant les dues hores que dura cada sessió, els residents actualitzen els seus coneixements amb el suport dels adjunts i veuen casos clínics d'afectacions rellevants com arítmies, descompensacions, insuficiències cardíaques agudes o dolors abdominals, entre d'altres.