Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Una resident de Psiquiatria publica un estudi pioner sobre violència en la parella en pacients amb trastorn mental greu

La prestigiosa revista americana The Journal of Nervous and Mental Disease va publicar el mes de juliol un article signat per la R4 de Psiquiatria Dra. Elisabet Tasa, juntament amb l'R3 Dr. Santiago García i altres professionals del CHV, en què es tracta la prevalença de la violència en la parella en pacients amb esquizofrènia, trastorn esquizoafectiu -combinació de símptomes d'esquizofrènia i de trastorns de l'estat d'ànim- o trastorn bipolar.

L'estudi 'Intimate partner violence among patients diagnosed with severe mental disorder' publicat per la Dra. Tasa és un treball pioner a Catalunya i pràcticament també a l'Estat espanyol, a més de ser un dels pocs estudis a nivell internacional fet amb població rural i semiurbana. A l'article publicat es recullen dades d'interès obtingudes amb el qüestionari TLEQ sobre les experiències de violència interpersonal (física, psicològica i sexual) en l'àmbit de la parella viscudes per pacients amb trastorns mentals greus.

A la mostra, formada per un centenar de pacients estabilitzats, s'observa que una quarta part dels enquestats (35% de dones i 15% de dones) han sofert violència en la parella alguna vegada, un percentatge molt superior al que presenta la població general a tot Espanya, on la prevalença de violència en la parella es troba entre el 6 i el 10%.

L'article també mostra que ser dona i, especialment, haver crescut en una llar on hi havia violència, són alguns dels factors de risc per acabar en una relació de parella abusiva, ja que el risc de patir violència en la parella en l'edat adulta es triplica en pacients que havien rebut abusos durant la infantesa (37%) respecte els que no n'havien patit (11%).

A través de l'estudi, es mostra que els pacients psiquiàtrics estan sobreexposats a formes de violència interpersonal diverses i són més vulnerables a patir-les probablement en relació amb factors propis de les seves malalties, ja que aquests pacients poden veure alterada la seva percepció del risc o l'adopció de conductes d'autoprotecció. Per fer front a aquesta situació, el treball fa èmfasi en la importància que els professionals siguin més proactius a l'hora de detectar situacions violentes i tenir cura dels pacients sense revictimitzar-los, ajudant-los a percebre adequadament el risc i protegir-se.

Aquest treball forma part del projecte de recerca sobre trauma i trastorn mental greu que lidera la Dra. Maria José Álvarez, una de les tutores de l'especialitat de Psiquiatria al CHV, i ja havia estat reconegut l'any passat a la segona edició del premi de la borsa de formació per a residents dels Premis Sanitat Osona en la categoria de millor treball de recerca.

La Dra. Elisabet Tasa dona més detalls sobre el seu estudi en el següent vídeo: