Actualitat ← Altres notícies

Actualitat general |

Més places de formació sanitària i menys preguntes. Arriba l'examen MIR 2020

El compte enrere s’acaba i aquest dissabte 25 de gener, un total de 16.176 aspirants realitzaran l’esperat examen MIR 2020. Els metges optaran a les 7.512 places de formació sanitària especialitzada que ofereix el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, un 10,5% més que en la convocatòria de l’any anterior i es trobaran amb un examen més curt: s’ha passat de 225 a 175 preguntes, amb un temps màxim de 4 hores per respondre-les.

L'examen

Començarà a les 15:30h en 21 ciutats de tot l'Estat espanyol i tindrà una durada de 4 hores en lloc de les 5 que es feien fins ara. Aquesta reducció del temps total respon al nombre de preguntes de l’examen. Si fins ara es feien 225 preguntes d'elecció múltiple, ara se’n faran 175, tot mantenint les 10 preguntes de reserva ja existents en anteriors convocatòries. Durant l'examen, no estarà permès l'ús de telèfons mòbils dins l'aula ni de qualsevol altre dispositiu amb capacitat d'emmagatzematge d'informació o possibilitat de comunicació mitjançant veu o dades.

D’altra banda, també s’ha modificat el mètode de valoració de l’expedient acadèmic, que deixarà enrere el barem de 0 a 4 per adoptar una escala numèrica del 0 al 10, amb l’expressió de fins a un decimal. Tot i així, el pes de l’expedient acadèmic a la nota final serà el mateix.

Les especialitats

El nombre de places per titulació és el següent: